header-icon
Главная > DESPRE PAROHIA

DESPRE PAROHIA

Comuna rusă ortodoxă există în or. Graţ mai mult de 60 de ani.Timpul lung era subordonată

episcopului din Geneva ( Biserica rusă în străinătate) şi cîrmuită decătre Tatal Gheorghii

Sidorenco pînă moartea lui. În Iunie 1993 comuna din Graţ a intrat în mijlocul Bisericii Ruse

Pravoslave a Patriarhiei Moscovei. Deja mai mult de 20 de ani slujbe bisericeşti se servesc în

Capela Şaţcamer a mănăstirii Minoriţilor Sf. Maria în Graţ.

Mănăstirea Minoriţilor şi biserica Sf. Maria cu capela Şaţcamer au fost construite în 1611 în

perioada lui Ferdinand II după proectul pictorului şi arhitectului de curte Pietro de Pomi.

Faţadă cu frontonul triunghiularfără turn mai tîrziu a fost reconstruită de Jozef Huber, care a

construit faţadă cu două turnuri. In partea interioară a bisericii în altar este o imagine a Sf.

Maria cu Fiul său, ridicîndu-se în cer. În partea de jos e lumea terestră cu prizonieri, bolnavi şi

sfinţi. Mariahilf ca şi Mariapel au fost cele mai importante locuri de pelerinaj din Ştiria în epoca

medievală. Galeria acoperita a mănăstirii şi sala Minoriţilor este unul din cele mai frumoase

interioare în stil baroc din oraşul Graţ şi corespund? perfect pentru activităţile Centrului

cultural de Minoriţi. Aici este şi muzeul eparhiei catolice.